Analiz Konularına Göre Riskler
Deri Fabrikası (Tabakhane)

Faaliyet Hakkında Genel Bilgi

Deri fabrikalarında ana faaliyet konusu; ham derinin işlenip kullanıma hazır hale getirilmesi işleminden ibarettir. Deri tabaklama tesislerinde ayakkabı ve giyim piyasasının ihtiyacı olan deriler işlenmekte ve son tüketici ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ayakkabı ve giyim malzemesi olarak hazırlanması için konfeksiyon fabrika ve atölyelerine gönderilmektedir. Deri üretiminde genellikle sığır ve koyun derilerinden yararlanılmaktadır. Ancak ihtiyaca göre üretimde keçi, sürüngen, balık ve kuş derileri de kullanılmaktadır. Ham haliyle deri, normal koşullar altında kolaylıkla kokuşabilmekte ve kurutulduğunda kırılgan bir hale gelmektedir. Derinin hayvanın canlı olduğu halindeki koşullara geri dönmesini sağlamak için, başta tabaklama olmak üzere bir dizi kimyasal ve mekanik işlem uygulanmaktadır. Bu işlemlerden sonra yarı mamul hale gelen deri işlenerek ayakkabı, giyim ürünleri ve mobilya kaplaması olarak kullanılmaktadır. Deri işleme süreci genel olarak aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

 • Islatma
 • Kıl giderimi ve kireçlik
 • Kireç giderme ve sama
 • Tabaklama
  • Yağ giderme
  • Piklaj (Salamura)
  • Kromlama
 • Retenaj
 • Boyama / Finisaj