Analiz Konularına Göre Riskler
Konteyner Limanı

Faaliyet Hakkında Genel Bilgi

Konteyner Depolamasının Yapıldığı Alandan Genel Bir Görüntü

İş bu metinde ifade edilen faaliyet, yük gemilerinin yanaştığı limanda üstlerindeki konteynerların alınıp muhafaza edilmesini kapsamaktadır. Konteynerlar gemiden vinçler vasıtasıyla alınır ardından liman içinde tayin edilmiş veya özelliğine göre ayrılmış bölgeye nakledilir. Sonrasında konteyner, karayolu taşımacılığıyla liman alanından çıkartılır ya da başka bir gemiye yine vinçler ve liman sahası içindeki RTG, loader, stacker gibi özel taşıyıcılar vasıtasıyla yüklenerek sahadan çıkartılır. İfade edildiği üzere konteyner limanında üretim bulunmamaktadır. Yapılan iş bir elleçleme faaliyetidir. Elleçleme; genelde gümrüklü sahalarda yüklerin özellikleri değiştirilmeden yerinin veya bulunduğu kabın değiştirilmesidir.