Analiz Konularına Göre Riskler
Madencilik Sektörü

Faaliyet Hakkında Genel Bilgi

Madencilik, doğası gereği sayısız risk unsurunu içinde barındıran ve hasar frekansının çok yüksek olduğu sektörlerin biridir. Madencilik, üretim süreci dâhilinde; arama, hazırlık, kazı ve üretim, tahkimat, yükleme-nakliyat, havalandırma, drenaj gibi ana faaliyetler ve elektrik tesisatı döşenmesi, basınçlı hava şebekelerinin kurulması, tüm makine ve tesisatın bakım-onarım çalışmalarının yapılması nedeniyle yüksek risk içeren bir sektördür. Söz konusu risklerin gerçekleşmesi halinde, maddi ve manevi olarak yüksek tazminatlar ödenmesine sebep olan iş kazaları ortaya çıkmaktadır.

Son yıllarda dünyada yaşanan gelişmelere takip eden ülkemizde, risk analizi çalışmalarının önemi artmış olup, risk analiz çalışmalarıyla ilgili detaylar Ülkemiz iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde yapılan yenilemeler sonucunda ulusal yönetmeliklerimizde yerini almıştır. Yapılan iyileştirme ve yenileme çalışmaları sayesinde, risk analiz çalışması madencilik sektöründeki işletmelerde yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. İşletme sahipleri tarafından söz konusu yasal zorunluluğun gereklerini yerine getirmek angarya olarak görülmemeli, risk analiz çalışmasının sağlayacağı yararlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Uygulanacak olan maden çıkarma metodu cevherin miktarı, şekli, yer kabuğu içerisindeki dağılımı ve derinliği, yer altı sularının durumuna ve buna benzer sebeplere göre değişlik göstermektedir. Başlıca madencilik teknikleri aşağıdaki verilmiştir:

 • Açık ocak madenciliği 
  • Açık-oyuk teras madenciliği 
  • Açık-oyuk şerit madenciliği 
 • Yer altı madenciliği 
  • Oda topuk yöntemi 
  • Uzunayak madenciliği 
  • Kısaayak madenciliği 
  • Açık tavanayak madenciliği 
  • Ara katlı göçertme yöntemi 
  • Blok göçertme yöntemi 

Ülkemizde yer altı madenciliği en fazla iş kazasının görüldüğü sektör olarak kayıtlara geçmiştir. Tehlike ve riski iç içe barındıran karmaşık bir yapıya sahip olan yer altındaki çalışma ortamı muhtemel bir olumsuzluk sonucunda zincirleme bir reaksiyon oluşturmakta olup, kontrol edilmesi zor bir yapıdadır. Herkesin yazılı ve sözlü medya aracılığıyla takip ettiği gibi yer altı maden ocaklarında meydana gelen patlama, yangın ve göçük gibi kazalar, felaket olarak adlandırılmakta ve telafi edilmesi olanaksız hasarlara ve kayıplara neden olmaktadır. Teknolojik gelişmeler sonucunda madenlerde yaşanan kazaları önleme ve müdahale etme konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa bile madencilik, kaza ve ölüm riskinin en yüksek olduğu sektörlerden biridir. Bu sebepten dolayı risk analiz çalışması sonucunda, madencilikteki risklerin doğru olarak tespit edildikten sonra gerekli önlemlerin alınmasının önemi bir kez daha anlaşılmaktadır.