Yapı Özellikleri

Yönetmeliklerde belirlenen ve gözle tespit edilebilir tasarım kusurlarını, çatı ve duvar kaplama malzemelerinde kullanılan dolgu maddesinin yangın dayanımı açısından önemini, tesislerin hangi yapı grubuna girdiğini ve tam kagir / yarı kagir ayrımlarını “Yapı Özellikleri” başlığı altında bulabilirsiniz.