Biz Kimiz

Risk Mühendisliği Müdürlüğü’nün ilk temelleri 2007 yılında atılmış ve sonrasında 1 Mart 2013 tarihinden itibaren müstakil bir müdürlük olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Farklı mühendislik formasyonlarına sahip risk mühendislerinden oluşan müdürlük çalışanları, risk teftişlerinin yapılması, raporlanması ve sigortalılarımıza risk yönetimine ilişkin geri bildirimlerde bulunması görevlerinin yanı sıra, poliçe düzenlenme süreçlerine risk analizlerinin entegrasyonu, risk ağırlaştırıcı unsurlara ilişkin kurum içi eğitimler ve büyük tutarlı hasarların incelenmesi, hasarların tekrarlanmaması için gerekli çıkarımların yapılarak uygulamaya konması ve riziko adreslerine ilişkin kümül ayrım çalışmaları yapılması ile ilgilenmektedirler. Anadolu Sigorta Risk Mühendisliği Müdürlüğü, 2013 yılında Türkiye genelinde 3000’den daha fazla tesisi ziyaret etmiş ve her birinin üretim sürekliliğini sağlamak adına risk indirgeyici önerilerde bulunmuştur.