Kurumsal Değerler

Köklülük

• Atatürk'ün talimatıyla kurulmuştur.
• Türkiye'nin ilk ulusal sigorta şirketidir.
• Sigortacılık birikiminin getirdiği güçlü bir kurumsal yapıya sahiptir.

Öncülük

• Ürün yaratmada öncüdür.
• Hizmette öncüdür.
• Teknolojide öncüdür.
• Kendini yenileme kabiliyetiyle öncülüğünün devamlılığını sağlar.
• Toplumsal sorumlulukta öncü role sahiptir.

Dürüstlük

• Etik değerlere sahiptir.
• Verdiği sözleri mutlaka tutar.
• Şeffaflık ilkesine sahiptir.
• İnsani değerlerden vazgeçmez.

Güçlü Yapı

• Sürekliliği olan bir mali güce sahiptir.
• Yaygın ve etkin hizmet ağına sahiptir.
• Gelişmiş, nitelikli insan kaynağına sahiptir.
• İş Bankası sinerjisinden güç alır.