Alışveriş Merkezleri Ne Kadar Güvenli?

Ülkemizde son 20 yılda hayatımıza giren alışveriş merkezleri (AVM) sayısında, özellikle 2006 yılından sonra, yüksek artış görülmüştür. 2012 yılı başı itibariyle yaklaşık 330 adet alışveriş merkezi faal halde olup günlük ziyaretçi sayısı yaklaşık 3 milyon kişi civarındadır. Öte yandan son dönemlerde AVM'lerde arda yaşanan yangınlar halkımızın vaktinin büyük kısmını geçirdiği AVM'lerin yeterli kadar güvenli olup olmadığı sorusunu akıllara getirmektedir. AVM'ler herhangi bir üretim faaliyetinde bulunmadıklarından ve genel anlam itibariyle hizmet sektöründe yer aldıklarından dolayı sigorta teamüllerine göre düşük riskli olarak değerlendirilirler. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere yaşanan yangın hadiseleri özellikle sigorta şirketlerinin dikkatini bu yöne çekmiş ve risk kabul kriterlerinin yeniden değerlendirilmesine yol açmıştır.Bu makalede AVM'lerindeki risk değerlendirilmesi yapı, elektrik mekanik, yangın söndürme sistemleri başlığı altında incelenmiştir.

Yapı Özellikleri:

AVM'ler yapı olarak betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmekle birlikte yemek ve sinema, eğlence katı olarak düşünülen üst kat genellikle çelik yapı olarak tasarlanmaktadır. Öte yandan çelik yapılarda yalıtım yapılmaması halinde ısı transferi hızla diğer bölümlere iletilmekte, bu da yangın hadisesinin yayılması ile neticelenmektedir. Teorik olarak çelik yapı elemanları , 540°C dereceye ulaştığında yük taşıma kapasitesini yitirecek ve plastik deformasyona uğrayıp yıkılması gerçekleşecektir. Çeliğin kalınlığına ve ısı kaynağına göre değişkenlik göstermekle birlikte 540°C'ye ulaşılmasının dakikalar içinde gerçekleşmesi beklenebilir.

Çelikte Taşıyıcı Sistemde Plastik Deformasyon ve Çatı Hasarı
Çelikte Taşıyıcı Sistemde Plastik Deformasyon ve Çatı Hasarı
Çelikte Taşıyıcı Sistemde Plastik Deformasyon ve Çatı Hasarı
Çelikte Taşıyıcı Sistemde Plastik Deformasyon ve Çatı Hasarı

Çatı kaplama malzemesi olarak sandviç panel veya B1 sınıfı yanmazlığa sahip olan PVC kaplı polyester malzemeden üretilmiş olan membran kullanılmaktadır. B1 sınıfı malzemelerde alev ile temas kesildiğinde yanmanın durması beklenmektedir. Fakat A1 sınıfının aksine B1 sınıfı yanmaz özelliğe sahip değildir. Genellikle galerilerin üst taraflarında veya yemek katının kaplanmasında kullanılmaktadır. Diğer bir kaplama türü olan sandviç panelde ise dolgu malzemesi olarak maliyet faktörü de göz önüne alınarak yangın dayanım sınıfı düşük malzeme kullanılmaktadır. Ancak bu durum çatıya sıçrayan yangın diğer bölümlere sirayet etmekte, hasar tutarını yükseltmektedir. Bu sebeple gerek membran gerekse dolgu panellerde A1 sınıfı yanmaz nitelikte malzeme seçilmesi büyük önem arzetmektedir. Yapı açısından dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise belediye onaylı projeye ek olarak kapalı alanların büyütülmesi amacıyla terasların kapatılması veya çatıya ilave kapalı alanlar eklenmesidir. Buradaki en büyük risk ise kapalı alanlar inşa edildikten sonra algılama ve söndürme sistemlerinin yeni yapıya göre revize edilmemesidir.

Yangın Algılama Sistemleri:

AVM'lerin yangın algılama sistemlerine ilişkin başlıca kriterler aşağıda verilmiştir.

  • Yangın algılama sistemleri mutlaka adresli tip olarak seçilmesi
  • Algılama ana kontrol panelinin mutlaka çalışır vaziyette olduğunun kontrol edilmesi
  • Tekrarlayıcı panelin 24 saat görevlinin bulunduğu bölümde tesis edilmesi
  • Ortak mahallerden ziyade özellikle mağazaların depo olarak kullanılan alanlarındaki dedektörlerin kontrol edilmesi
  • Dedektör koruma kapaklarının çıkartılmış olması
  • Dedektörlerin yerleşiminde emiş yapan havalandırma menfezlerine olan mesafenin dikkat edilmesi

Ayrıca binanın mevcut projesinde yer almayan ve daha sonra eklenen alanların tespit edilmesi ve bu alanlara algılama sisteminin kurulup kurulmayacağının tespit edilmesi gerekmektedir.


Yanda yer alan fotoğrafta duman dedektörünün koruyucu kapağı çıkartılmamıştır. Bu tip kapaklar tadilat aşamasında yanlış alarm verilmesinin önüne geçilmesi için kullanılmaktadır. Ancak bazen kapalı alanlarda sigara içilmekte ve çalışanlar sigara dumanından dolayı yanlış alarm vermemesi için koruyucu kapağı çıkartmamaktadırlar.

Duman Dedektörü ile emiş menfezi arasındaki mesafe 200 cm civarındadır.
Duman Dedektörü ile emiş menfezi arasındaki mesafe 200 cm civarındadır.
Yangın Söndürme Sistemleri:

Yangın söndürme sistemleri için yapılan hidrolik hesaplara uygun elektrikli, dizel ve jokey pompadan oluşan 3'lü sistemin kurulması önem arz etmektedir. Günümüzde dizel pompa elektrikli pompanın enerjisinin kesilmesi halinde devreye girmesi gerekiyor gibi yanlış bir algı oluşmuştur. Aslında 3'lü sistem gerekli olan debi ve basıncı sağlamakla görevlidir. Bu bakımdan elektrikli pompanın enerji beslemesinin mutlaka tesisin ana hattından bağımsız olması gerekmektedir. Suyu basınçlandırma sistemi kurulduktan sonra su depolarının yangın yönetmeliğinde belirtilmiş olan bina tehlike sınıfına göre tesisi en az 60 dakika destekleyecek kapasitede olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Su depolarındaki seviye kontrolünün elektronik olarak yapılması ve periyodik kontrollerinin mutlak suretle yerine getirilmesi şarttır. AVM'lerde tesis edilmiş olan yağmurlama sistemleri korumalarının mutlaka çıkartılmış olması gerekmektedir. Aksi halde sistem çalışmayacaktır. Ayrıca sistemin yangın pompaları ile ilgili bağlantılarının kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Sistemin manometre üzerinden okunması ve çalışır vaziyette olduğunun kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Koruma Başlığı Çıkartılmamış Yağmurlama Sistemi
Koruma Başlığı Çıkartılmamış Yağmurlama Sistemi
Sonuç:

AVM'ler düşük yangın riskine sahip olup yangının çıkmasına neden olabilecek nedenler sınırlıdır. Fakat insanların yoğun olarak bulunmasından dolayı yangın algılama ve söndürme sistemlerinin yangın yönetmeliğinde belirtilmiş olan şartlarının kesinlikle sağlaması gerekmektedir. AVM'lerde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri AVM'nin mevcut belediye onaylı projesine ilave olarak inşa edilen alanlar olması halinde bu alanlarda yangın algılama ve söndürme sistemlerinin de revize edilmesidir. Aksi halde bu bölümler hem algılama hem de söndürme açısından korumasız kalacaktır. Algılama sisteminden yoksun olan bölümlerde çıkabilecek yangın ilk evrede değil gelişme evresinde fark edilebilecek ve bu durum hasar şiddetinin artmasına neden olacaktır. Bir diğer husus ise özellikle yemek katında yer alan sinema salonlarından kaçış yollarının yangın kompartımanı şeklinde tasarlanması, acil çıkış yönlendirmelerinin, flaşörlerin, sirenlerin standartlara uygun olması ve koridorun basınçlandırma sistemi ile dumanın sirayet etmesini engelleyecek şekilde tesis edilmesidir. İhmal edilen en küçük detay büyük mal kaybına ve her şeyden önemlisi can kaybına yol açacak yangın felaketlerine sebep olabilir.