İnşaat Dönemindeki Riskler ve Verilebilecek Sigorta Teminatları

İnşaat döneminde sigortacı tarafından düzenlenen başlıca poliçe türü İnşaat All Risks poliçesidir. Bu poliçe istisna edilmeyen tüm halleri kapsamakla birlikte sağladığı başlıca teminat türleri aşağıda verilmiştir. Ayrıca inşaat esnasında teminat altındaki hallere bağlı gecikmelerden kaynaklanacak gelir kayıplarını sigortlamak da mümkündür.

 • İş kazaları
 • Sel, seylap, deprem, fırtına
 • Yer kayması, heyelan çökme
 • Diğer tabii olaylar
 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Montaj, test hasarları
 • Hırsızlık
 • Grev lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler terörizm, sabotaj
 • Üçüncü şahıslara verilen hasarlar
 • Kusurlu malzeme, hatalı tasarım, kusurlu işçilik sonucunda meydana gelecek hasarlar
 • İş makinelerinde meydana gelebilecek hasarlar