Operasyon Dönemindeki Riskler ve Verilebilecek Sigorta Teminatları

İşletme döneminde sigortacı tarafından düzenlenen başlıca poliçe türleri yangın ve makine kırılması teminatlarını içeren poliçelerdir. Bu poliçeler içeriklerine gore istisna edilmeyen tüm halleri kapsayabildikleri gibi sadece ismi verilmiş olan teminatları da içerebilirler. He halukarda poliçelerin sağlamış oldukları başlıca teminat türleri aşağıda verilmiştir. Ayrıca işletme döneminde teminat altındaki hallerden kaynaklanacak cirodaki azalmayı “kar kaybı teminatı” ile sigortalamak mümkündür.

  • İşletme hataları, kullanıcı hataları, iş kazaları
  • Mekanik arızalar
  • Sel, seylap, deprem, fırtına
  • Yer kayması, heyelan çökme
  • Diğer tabii olaylar
  • Yangın, yıldırım, infilak
  • Hırsızlık
  • Grev lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler terörizm, sabotaj
  • Üçüncü şahıslara verilen hasarlar
  • Kusurlu malzeme, hatalı tasarım , kusurlu işçilik sonucunda meydana gelecek hasarlar