Sonuç

Ülkemizin hidroenerji potansiyelini yüksek oranda kullanmak hem ekonomik hem de milli menfaatler açısından kaçınılmazdır. Bu doğrultuda Devletimiz tarafından atılan adımlar ve özel sektöre sağlanan haklar da yatırımların artarak devam edeceğini göstermektedir. Sigorta sektörü olarak bu oluşuma kayıtsız kalmak mümkün değildir. Öte yandan gerek yapımı devam eden ve faaliyette olan hidro enerji işletmelerinin sayısındaki bu olağanüstü artış gerekse yapım ve işletmelerde gerekli özen ve mühendisliğin yerine getirilmemesi, faaliyet alanını sigortacılar için son derece riskli hale getirmiştir.

Sigorta sektörü olarak çözüm rekabet hırsına kapılmadan yatırımcılar ve sigortalılarımız ile koordineli olarak hareket etmek, riski üstlenen taraf olarak gerekli hallerde projelerde, işletme iş süreçlerinde değişiklikleri tartışmak ve tüm tarafların üzerinde mutabık kalacağı optimum sonuçlara ulaşmaya gayret etmektedir.