Su Yapılarını Meydana Getiren Tesisler

Baraj yapısını meydana getiren tesisler başlıca aşağıdaki ana gruplardan oluşmaktadır.

Gövde

Vadiyi kapatarak mansaba su akışını kesen ve bir rezervuar oluşmasını sağlayan yapıdır.


Baraj gövdesi ve dolusavak.
 

Dolusavak

Barajın depolayacağından fazla gelen suları baraj ve mansaptaki yerleşim birimleri ve ekili, dikili arazilere zarar vermeyecek şekilde nehir yatağına veren betonarme yapılardır.


İnşaa halindeki dolusavak.
 

Derivasyon Yapıları

Barajın inşası esnasında inşaat sahasının kuru tutulması için nehir yatağının geçici olarak değiştirilmesi ve bu işlem için kullanılan batardo ve tünel, çevirme seddesi, çevirme kanalı olarak adlandırılan yapılar bütününe verilen isimdir. Batardo olarak adlandırılan yapı genelde küçük ölçekli toprak bir barajdır. Bir tane membada bir tane de mansapta olmak üzere iki adet batardo yapılarak suyun inşaat sahasına girmesi engellenir. Önü kesilen su derivasyon tüneli, derivasyon kanalı, konduvi ve benzeri bir yapı vasıtası ile inşaat sahasından uzaklaştırılarak inşaatın kuru bir alanda yapılmasını sağlanır.


İnşaa halindeki barajda batardo ve derivasyon yapıları.
 

Dipsavak

Barajda depolanan suyu mansaba vanalar vasıtası ile kontrollü olarak veren yapılardır.

Vana odası

Suyu kontrol eden vanaların bulunduğu kısımdır.

Enerji amaçlı barajlarda santraller

Suyun düşüsünden faydalanarak elektrik enerjisi üreten yapılar bütünüdür. Tipik bir hidroenerji yapısında bulunan yapılar aşağıda verilmiştir.

Su alma yapısı

Baraj veya regülatör yapısında suyun alındığı çevrildiği ağız yapısıdır.


Su alma yapısı.
 

İletim kanalı/tüneli

Su baraj yerinden derive edilerek bir iletim kanalı/tüneli vasıtası ile santral binasının olduğu yere iletilir. Eğer etek santrali kurulu ise, iletim kanalı/tüneli kullanılmaz.


İnşaa halindeki iletim tüneli giriş portalı.

İnşaa halindeki iletim tüneli.
 

Denge bacası

İletim tünellerinde tünel içindeki havanın oluşturacağı basıncı dengelemek için tünele açılan şaftlara verilen isimdir.

Cebri boru

Suyu santral binasına ve türbinlere basınçlı olarak ileten çelik borulardır.


İnşaa halindeki cebri boru.
 

Santral binası

Enerji üretiminde kullanılan makine/ekipmanın yer aldığı binadır.


Santral binası.
 

Hidroelektrik makine/ekipman

Elektrik enerjisinin üretildiği makine ve ekipmanlardır. Ayrıntılı bilgi “Hidroelektrik Santraller ve Elektrik Üretimi” başlığı altında verilmiştir.


Santral binası içinde türbin holü.

Santral binası içinde türbin holü.
 

Kuyruksuyu kanalı

Enerji üretiminde kullanılan suyun tekrar nehir yatağına verildiği kanaldır.


Kuyruksuyu kanalı.
 

Trafo ve şalt sahası

Üretilen elektrik enerjisinin ulusal elektrik ağına verilmesine uygun hale getirildiği kısımlardır.


Trafolar

Şalt sahası
 

Enerji nakil hatları

Şalt sahasında düzenlenen elektrik akımının ulusal ağa ait en yakın trafoya iletilmesini sağlayan hatlardır.


Enerji nakil hatları.