Kobi ve Yangın

Yangın pompasının enerji beslemesi binanın genel elektrik sisteminden bağımsız bir hattan mı sağlanmaktadır?

 

Yangın tüpleriniz doluma ve bakıma gittiği zaman aynı miktarda tüp geçici olarak yerine yerleştiriliyor mu?

 

Gazlı söndürme sisteminin bulunduğu alanda yalıtımda kaçak testi yapıldı mı?

 

Kazan dairesinde mekanik olarak fanlar aracılığı ile iklimlendirme yapılıyorsa fanların durması halinde kazan dairesinde brülör otomatik olarak duruyor mu?

 

Tesisinizde yağmurlama sistemi mevcut mu?

 

Hidrant sisteminizde itfaiye su verme ağzı bulunuyor mu?

 

Trafo odanızda duman algılama sistemi mevcut mu?

 

Eğer don olayının sıklıkla yaşandığı bir bölgede iseniz suyun hidrant içerisinde donup hidrantı çatlatmasını önlemek için suyun zemin altında tutulduğu bir sistem mevcut mu?

 

Yangın çıkış merdivenine açılan yangın kapıları pres barlı şekilde mi tasarlanmış?

 

Kontrol ve tekrarlayıcı yangın ihbar paneli zemin katta sürekli bir personelin bulunduğu oda da mı tesis edilmiş?