Kobi ve Yangın

Su ile reaksiyona giren bölümlerde yağmurlama hattı mevcut mu?

 

Sulu söndürme sistemini destekleyen pompa yedekli midir?

 

Kazan dairesi, ana elektrik dağıtım odaları yapı içinde yer alan trafo merkezleri, orta gerilim merkezleri, jeneratör grubu odaları yangına dayanıklı şeklinde mi tasarlanmış?

 

Elektrik ana dağıtım panosu odasında kullanılan söndürme tüpleri CO2 olarak mı seçilmiş?

 

Tesisinizde yağmurlama sistemi mevcut mu?

 

Alarm devreye girdiğinde ana kontrol panelinde veya tali panelde veya tekrarlayıcı panelde uyarı devreye giriyor mu?

 

Kat alanının 2000m2’den büyükse tek bir yangın bölgesi olarak mı sistem tesis edilmiş?

 

Yer altı hidrant sistemi tesis edilmişse eğer hattın korozyona karşı güvenli olması için HDPE malzemeden mi tesis edilmiş?

 

Kazan dairesinde hem üst tarafta hem de alt tarafta havalandırma menfezi bulunuyor mu?

 

İşletmenizin taban alan toplamı 5000m2’den büyükse hidrant sisteminiz kurulu mu?