Kobi ve Yangın

İşletmenizde yangı dolabı mevcut mu?

 

Yangın algılama sistemi; yangın algılama, alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını yerine getiriyor mu?

 

Kat alanının 2000m2’den büyükse tek bir yangın bölgesi olarak mı sistem tesis edilmiş?

 

Yer altı hidrant sistemi tesis edilmişse eğer hattın korozyona karşı güvenli olması için HDPE malzemeden mi tesis edilmiş?

 

Eğer don olayının sıklıkla yaşandığı bir bölgede iseniz suyun hidrant içerisinde donup hidrantı çatlatmasını önlemek için suyun zemin altında tutulduğu bir sistem mevcut mu?

 

Kontrol ve tekrarlayıcı yangın ihbar paneli zemin katta sürekli bir personelin bulunduğu oda da mı tesis edilmiş?

 

Kazan dairesinde mekanik olarak fanlar aracılığı ile iklimlendirme yapılıyorsa fanların durması halinde kazan dairesinde brülör otomatik olarak duruyor mu?

 

Gazlı söndürme yapılan alanda sistem devreye girdiğinde sesli uyarı mesajı devreye giriyor mu?

 

Elektrik ana dağıtım panosu odasında kullanılan söndürme tüpleri CO2 olarak mı seçilmiş?

 

Yangın dolaplarında ki hortumlar kauçuk mu?